PISMO ŚWIĘTE

Starego i Nowego Testamentu

W kanonicznym przekładzie ks. Jakuba Wujka, z klasycznymi drzeworytami Gustawa Doré - wierna kopia arcydzieła sztuki edytorskiej z lat 1871-1872

  • format folio
  • 230 całostronicowych rycin, setki ornamentów
  • misternie tłoczona skórzana oprawa
  • ręczne złocenia
  • seria limitowana, ręcznie numerowane egzemplarze